PRISER

Hold som varer mellem 45 og 50 min.


Hold eller personer Pris pr mdr. 8 rater Hele sæsonen Hele sæson -5% v/bet.senest d. 1 sep. 2017
1 sep/aug 340 kr

7 Rater af 280 kr

2.300,- 2.185.-
2 (for 2 hold eller 1 par) sep/aug 645 kr

7 Rater af 525

4.320,- 4.104,-
3 sep/aug 950 kr

7 Rater 770 kr

6.340,- 6.023,-
4 sep/aug 1255 kr

7 Rater 1015 kr

8.360,- 7.942,-
5 sep/aug 1560 kr

7 Rater af 1260 kr

10.380,- 9.861,-

Betalinger:


Sæsonen vare fra august/september til maj, og betalingen er delt op i 8 rater. Første betaling er i august/september 2018, og den sidste i april 2019. Betalingen forfalder d. 1. i hver månede og med rettidig betaling d. 5 i måneden. Første betaling foregår på danseskolen senest den 2. undervisningsgang.
Resten af sæsonen betales via bankoverførsel eller mobilpay, husk at oplyse elevnr.
Hvis betalingen ikke har fundet sted senest den 2. gang, slettes pladsreservationen.
Betaling der ikke sker rettidigt vil blive pålagt gebyr på kr. 50,- ved 1. rykker, kr. 100,- ved 2. rykker osv.

Rabatter


Der betales fuld pris for det første hold, de efterfølgende hold fratrækkes rabat på kr. 35,- pr. mdr.
Ved betaling for hele sæsonen inden d. 1 september 2018, ydes ekstra rabat op 5 %

Indmeldelse


Du kan tilmelde dig ved at sende en mail via denne hjemmeside eller på indmeldelses dagen på danseskolen
Indmeldelse er bindende fra deltagelse ved 2. undervisningsgang.
September måned opfattes som en prøvemåned, og du kan frit udmelde dig skriftligt inden d. 1. oktober.

Udmeldelse


Du kan til enhver tid melde dig ud. udmeldelse kan kun ske skriftligt enten pr. mail eller brev.
Udmeldelsesvarsel er løbende måned + 30 dage.
Eks.: Hvis du udmelder dig 2. 25 januar vil din udmeldelse være gældende fra d. 1. marts du er selvfølgelig
velkommen til at deltage i undervisningen i denne periode.
Mundtligt udmeldelse er ikke gyldigt. Udmeldelse er gyldig når der er modtaget skriftlig beskræftelse fra CK-Dans.
Alle elever får udleveret en billet til afdansningsballet gratis.